XD Connects

XD Connects on ettevõte, mis keskendub keskkonnateadlikkuse edendamisele ja jätkusuutlikkusele oma toodetes ja tavades. Nende rõhk on läbipaistvusel, mida peegeldab CO2 jalajälje esitamine iga toote juures. Aktiivselt suurendavad nad taaskasutatavate materjalide kasutamist nii toodetes kui ka pakendites ning toetavad kogukondlikke algatusi nagu puude istutamine ja puhta joogivee pakkumine keerulistes piirkondades. Lisaks pakuvad nad mitmekülgseid trükimeetodeid, et sobituda klientide identiteediga. XD Connects võimaldab väga kiiret tarnet nii trükita kui ka trükiga toodetele.

XD Connectsi tugevused

– Pühendumus keskkonnasäästlikkusele.
– Kasutatakse palju taaskasutatavaid materjale, et vähendada toodete süsiniku jalajälge.
– Kogukonna toetamine heategevuslike algatuste kaudu.
– Suur valik erinevaid trükimeetodeid.
– Mugav ja kiire tarne soovitud aadressile nii tootenäidistele kui tellimustele.
– Tooted on väga kvaliteetsed ja vastupidavad.

XD Connects väärtused

Maksimaalne kingitus minimaalse mõjuga

Selleks, et suurendada ärikingituste väärtust ja sellest tulenevat sidet kinkija ja kingisaaja vahel, keskendutakse kõrgeima võimaliku tootekvaliteedi pakkumisele, mis on määratletud vastupidavuse, funktsionaalsuse ja loodusvarade minimaalse kasutamisega. Võimaluse korral valmistatakse tooted (sertifitseeritud ja jälgitavatest) taaskasutatud materjalidest, et vähendada süsiniku jalajälge.

Vastutus kogukondade ees

XD Connects peab end lahutamatuks osaks huvirühmade ökosüsteemist, kuhu kuuluvad meie töötajad, tarnijad ja kliendid. Nad mõistavad oma kohustusi kõigi nende huvirühmade ees ja teevad oma otsused kõigi heaolu silmas pidades. Nende poliitika on võtta tööle inimesi, kes jagavad samu põhiväärtusi, propageerides samas mitmekesisust.

Avatud ja läbipaistev

Ettevõttena on nende eesmärk töötada maksimaalse läbipaistvusega nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt. Kõigis nendes ärivaldkondades julgustatakse avatud suhtlemist, koostööõhkkonda ja lihtsust.

Positiivsete muutuste poole

Teades, et nende tööstusharul on negatiivsed keskkonnamõjud, püüavad nad põhjalikult muuta oma äritegevust. Sellest tulenevalt tehakse otsuseid globaalsete keskkonnaprobleemide kontekstis, et negatiivset mõju minimeerida. XD Connects tunneb, et valdkonna innovaatoritena sillutavad nad teed ülejäänud tööstusharule.

Planeedile tagasi

Negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks panustavad nad osa oma tulust mittetulundusühingutele, kes tegelevad aktiivselt meie planeedi keskkonnaprobleemidega võitlemisega.

Pikemalt keskkonnasõbralikest toodetest lähemalt:

https://meened.ee/keskkonnasobralikud-tooted/

XD Connects tooted Kingivabriku kaubavalikus

Eelistame oma tootevalikus tarnijaid, kes on tootmisel panustanud läbipaistvusele, keskkonnasõbralikule trükitehnoloogiale ning optimaalsetele transpordilahendustele.